/
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημήτριος Στημονιάρης

Αναπληρωτής καθηγητής ΠΔΜ

Δημήτριος Τσιαμήτρος

Αναπληρωτής καθηγητής ΠΔΜ

Κωνσταντίνος Καραμάρκος

Σύμβουλος Στρατηγικής

Γεώργιος Χριστοφορίδης

Καθηγητής ΠΔΜ

Δημήτριος Στημονιάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΔΜ

Δημήτριος Τσιαμήτρος

Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΔΜ

Κωνσταντίνος Καραμάρκος

Σύμβουλος Στρατηγικής

Γεώργιος Χριστοφορίδης

Καθηγητής ΠΔΜ