/
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μετά το συνέδριο θα πραγματοποιηθούν
τα ακόλουθα διαδραστικά εργαστήρια:

Κεντρικό αμφιθέατρο | Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 | Ώρα 5.30 μμ: «Tα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για μηχανικούς αυτοκινήτων» (κ. Ξενιτόπουλος)

Κεντρικό αμφιθέατρο | Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 | Ώρα 12.00 μμ: «Ηλεκτρικά αυτοκίνητα - Σταθμοί φόρτισης - Ευφυή συστήματα μεταφορών» (κ. Δημήτριος Γκλούμπος, κ. Βασίλειος Μολασιώτης, κα Μαρίνα Κούτα)

Κεντρικό αμφιθέατρο | Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 | Ώρα 17.00 μμ: «Β2Β με το γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας, καθηγητές, ειδικούς ηλεκτροκίνησης, κτλ» (Διαδραστικό εργαστήριο φοιτητικών ομάδων αγωνιστικού αυτοκινήτου)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Παρακαλώ συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για τυχόν ερωτήσεις προς τους ομιλητές.