/
ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Έργο
Green Inter-e-Mobility

Ενσωμάτωση Πράσινων Μεταφορών στις Πόλεις

ΑρκτικόλεξοGreen Inter-e-Mobility
Δικτυακός τόποςhttps://green-inter-e-mobility.eu/
Άξονας προτεραιότηταςΠροστασία Περιβάλλοντος – Μεταφορές
Συγκεκριμένος στόχοςΑναβάθμιση των δημόσιων υποδομών για τη βελτίωση του χρόνου οδικού ταξιδιού, την ασφαλή διέλευση των συνόρων και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης προς τις πράσινες μεταφορές
Κλήση1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων
Ημερομηνία έναρξης1 Ιουλίου 2019
Επικεφαλής συνεργάτηςΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
ΣυνεργάτεςΔημοτική Επιχείρηση Πρεσπών
Δήμος Bitola
Δήμος Φλώρινας
Δήμος Resen
Πανεπιστήμιο Πατρών- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Προϋπολογισμός1.017.627,40 €

Το Green Inter-e-Mobility είναι ένα έργο που στοχεύει στην προώθηση της πράσινης ηλεκτροκίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την κατασκευή και λειτουργία των παρακάτω πιλοτικών συστημάτων:
– Τέσσερις (4) Φωτοβολταϊκοί (Φ/Β) σταθμοί φόρτισης,
– Τέσσερις (4) πολλαπλών χρήσεων e-buses και
– Τέσσερα (4) ηλεκτρικά οχήματα κοινής ωφέλειας (EV) σε τέσσερις (4) διασυνοριακούς Δήμους (Φλώρινας, Πρέσπες, Bitola, Resen).

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα ενεργειακά αποδοτικό, περιφερειακό έξυπνο σύστημα μεταφορών-ITS που θα υποστηρίξει την αποτελεσματική υλοποίηση τόσο της τουριστικής προβολής της διασυνοριακής περιοχής, όσο και της καθημερινής μεταφοράς των μαθητών και τη διευκόλυνση των κατοίκων στην καθημερινότητά τους. μεταφορά.

Η υλοποίηση της παραπάνω ιδέας θα έχει ως αποτέλεσμα τα εξής:
– Την παροχή τεσσάρων (4) ηλεκτρικών mini λεωφορείων και τεσσάρων (4) αυτοκινήτων κοινής ωφέλειας που θα μεταφέρουν τουρίστες, φοιτητές και προσωπικό στα δρομολόγια που θα καθοριστούν, καθώς και κατοίκους, ιδιαίτερα ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ και απομακρυσμένους κατοίκους, κατ’ απαίτηση. .
– Θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν τέσσερις (4) εξωτερικοί χώροι στάθμευσης που υποστηρίζονται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
– Μέσω της χρήσης έξυπνων τηλεφώνων, μια έξυπνη εφαρμογή Transportation, Client-Server, θα αναπτυχθεί στους χώρους στάθμευσης-e-minibuses.
– Ένας βέλτιστος προγραμματισμός δρομολογίων για τη μεταφορά τουριστών, ηλικιωμένων, προσωπικού και μαθητών σε ορίζοντα 20 ετών, θα διευκολύνει την επίλυση ενός ετήσιου προβλήματος των Δήμων: Η σπάνια σύνδεση μεταξύ των γειτονικών Δήμων (π.χ. από Φλώρινα προς Πρέσπες ).

1. Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η σχεδίαση και η εφαρμογή ενός ενεργειακά αποδοτικού, περιφερειακού έξυπνου συστήματος μεταφορών-ITS που θα υποστηρίξει αποτελεσματικά την τουριστική προβολή της διασυνοριακής περιοχής, όσο και της καθημερινής μεταφοράς των μαθητών και τη διευκόλυνση των κατοίκων στην καθημερινότητά τους .

Ειδικοί στόχοι είναι:

(α) Η προστιθέμενη αξία των τουριστικών χώρων της περιοχής μέσω των δρομολογίων ηλεκτρικών λεωφορείων.

(β) Η ενίσχυση των διασυνοριακών πολιτικών σχέσεων.

(γ) Ο βέλτιστος προγραμματισμός δρομολογίων σε συντονισμό με τη σχεδίαση και υλοποίηση σταθμών ηλιακής φόρτισης για μικρά λεωφορεία.

(δ) Η υλοποίηση του ITS που θα διευκολύνει την καθημερινή μεταφορά τόσο των τουριστών, όσο και των κατοίκων (ηλικιωμένων, αναπήρων, κατοίκων από απόσταση) και των μαθητών. Ειδικά για την προσβασιμότητα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται ένα ηλεκτρικό όχημα κοινής ωφέλειας και μια σχετική εφαρμογή smart phone.

(ε) Η απαλλαγή των μεταφορών από τη χρήση άνθρακα και η υποστήριξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

(στ) Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων που τροφοδοτούνται από τον ήλιο στις πόλεις και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για την προώθηση των πράσινων μεταφορών.

2. Αποτελέσματα

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι οι τέσσερις Φ/Β σταθμοί φόρτισης για τα τέσσερα ηλεκτρικά οχήματα και τα τέσσερα ηλεκτρικά mini-buses των τεσσάρων δήμων (Bitola, Resen, Πρέσπες, Φλώρινα), που θα καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής με τη χρήση ευφυών συστυμάτων συγκοινωνίας και τον βέλτιστο προγραμματισμό δρομολογίων ανά δήμο.

Επιπλέον:

  • Η διάχυση των αποτελεσμάτων στον τοπικό και περιφερειακό πληθυσμό θα πτοωθήσει την ιδέα της ηλεκτροκίνησης, που περιλαμβάνει εξοικονόμηση κόστους μεταφοράς και συντήρησης σε συνδυασμό με περιβαλλοντικά οφέλη.
  • Τα ηλεκτρικά οχήματα, ειδικά όταν συνδυάζονται με ηλιακή φόρτιση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημαντικός τουριστικός πόλος έλξης για την περιοχή, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια, οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι τουρίστες και ο θεματικός τουρισμός αναπτύσσεται ραγδαία. Ως εκ τούτου, τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
  • Οι μελέτες προγραμματισμού βέλτιστων δρομολογίων είναι μια ευκαιρία να τονιστεί ότι το ίδιο μέσο μεταφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του.
  • Οι κοινωνικές ομάδες που είναι ευαίσθητες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία μπορούν να διευκολυνθούν για τις καθημερινές τους ανάγκες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Αναμένεται να δημιουργηθούν οκτώ μόνιμες θέσεις εργασίας για τους οδηγούς των ηλεκτρικών οχημάτων.

• Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή της αθλητικής αίθουσας στα Bitola

Φορτιστής ηλεκτρικού οχήματος και Φ/Β εγκατάσταση Inverter - Bitola

Διαφημιστική πινακίδα για το έργο Green Inter e Mobility - Bitola

Ηλεκτρικό όχημα Peugeot e Traveller - Bitola

Ηλεκτρικό όχημα Electro vehicle Peugeot 2008 - Bitola

Εγκατάσταση συστήματος επικοινωνίας - Bitola

Διαφημιστικά υλικά banner, t-shirt, usb, φάκελοι - Bitola

Ηλεκτρικό όχημα Peugeot 2008 - Resen

Εγκατάσταση ΦΒ στο Resen

Πακέτο επικοινωνίας - Resen

• Ελλάδα

Hyundai CONA Electric (Πρέσπες)

Mercedes e-VITO (Πρέσπες)

Πακέτο επικοινωνίας (Φλώρινα)

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα δύο Πανεπιστήμια ανέλαβαν τον σχεδιασμό και τις τελικές μελέτες για τα ακόλουθα:
α) Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που προμηθεύτηκαν.
β) Τους σταθμούς ηλιακής φόρτισης και τις προδιαγραφές τους
γ) Το σύστημα επικοινωνίας ITS Η αρχιτεκτονική του συστήματος ITS φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Το σύστημα αποτελείται από τρεις εφαρμογές:
(i) μια web εφαρμογή διαχειριστή, με την οποία ο administrator μπορεί να διαχειρίζεται τα οχήματα,:
τα δρομολόγια, τις στάσεις και να βλέπει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διαδρομές που αυτά πραγματοποιούν,

(ii) μια mobile εφαρμογή σε Android για τον οδηγό, με την οποία ο οδηγός μπορεί να βλέπει τα δρομολόγια που έχει
να κάνει μέσα στη μέρα, πόσους επιβάτες έχει να παραλάβει και μια φόρμα σε συμβάντα που μπορεί να συμπληρώσει και

Οθόνες εφαρμογής οδηγού

(iii) μια mobile εφαρμογή σε Android για τους χρήστες, με την οποία μπορούν να βλέπουν τα διαθέσιμα δρομολόγια για τις ημερομηνίες και ώρες που θα επιλέξουν και να κλείνουν εισιτήριο για την επιλεγμένη διαδρομή. Δημιουργείται έτσι το ηλεκτρονικό τους εισιτήριο το οποίο επιδεικνύουν στον οδηγό κατά την είσοδό τους στο όχημα.

Οθόνες εφαρμογής χρήστη

(iii) μια mobile εφαρμογή σε Android για τους χρήστες, με την οποία μπορούν να βλέπουν τα διαθέσιμα δρομολόγια για τις ημερομηνίες και ώρες που θα επιλέξουν και να κλείνουν εισιτήριο για την επιλεγμένη διαδρομή. Δημιουργείται έτσι το ηλεκτρονικό τους εισιτήριο το οποίο επιδεικνύουν στον οδηγό κατά την είσοδό τους στο όχημα.

Οθόνες εφαρμογής χρήστη

α) Προγραμματισμός βέλτιστης διαδρομής

Διαδρομή 1 :Δημοτική βιβλιοθήκη και οι ενδιάμεσες στάσεις

Ο προτεινόμενος προγραμματισμός e-minibus για τις τέσσερις (τουριστικές) διαδρομές
a) Σύστημα διαχείρισης ενέργειας σταθμών φόρτισης - οχημάτων

Example results

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 57001, Ελλάς

Τ. +30 2310 469 602

Ε. interreg@mou.gr

www.interreg.gr

Κοινή
Γραμματεία του Προγράμματος

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57001, Ελλάς
Κτίριο ZEDA, Είσοδος 4, 2ος όροφος

Τ. +30 2310 469648

Ε. jts-ipa-cbc@mou.gr

www.ipa-cbc-programme.eu